Besprekingen

Deze Roemeense dichter, romancier, essayist (en kandidaat-Nobelprijswinnaar) heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. In eigen land werd zijn werk vaak bekroond, in het buitenland werd het aanvankelijk met bevreemding ontvangen om zijn volstrekt eigen toon, compositie en visie. Zijn magnum opus is de trilogie 'Orbitor' ('Verblindend'), waarvan na  De wetenden nu het tweede deel, De trofee in het Nederlands voorligt. Net als het eerste deel is dit een complex, delirisch en stuurloos boek, dat de lezer op een verbluffende manier poogt te overweldigen. Eenzaam in zijn flat (waarrond de hele woonwijk gesloopt wordt, ten offer valt aan de megalomanie van dictator Ceaucescu), poogt de verteller terug te keren naar zijn allerprilste jeugd, naar het Boekarest dat voor zijn ogen verkruimelt en waar hij in de geest zijn moeder, zijn familie en zijn dorp, dat door de tijd verbrokkeld is, oproept. Het is een telkens weerkerende zoektocht, de aanzet tot onvoltooide verhaallijn…Lees verder
Deze roman bevat een enorme reeks kleurrijke gebeurtenissen en avonturen tegen het decor van het oude Boekarest. De auteur (1956) is een van de belangrijkste hedendaagse Roemeense schrijvers en zijn romans en gedichten worden veelvuldig vertaald. Hij heeft in het Roemeense taalgebied grote prijzen gewonnen, onder meer voor zijn roman 'De Wetenden'. Het boek is een snoer van verhalen die van associaties aan elkaar hangen, verteld in een rijk vocabulaire. Spannend door het onverwachte dat de lezer op de volgende bladzij vermoedt én inderdaad aantreft. Werkelijkheid en magie wisselen elkaar moeiteloos af. Door zijn stormachtige gedachtestroom met gekke invallen wordt deze roman vergeleken met 'Ulysses' van James Joyce. Ook wel met 'Honderd Jaar Eenzaamheid' van Gabriel Garcia Marquez. Vooral voor dat laatste is veel te zeggen, maar in deze roman is steeds de schaduw aanwezig van de Tweede Wereldoorlog en de communistische dictatuur. Daarom boeiend niet alleen voor wie van dit soort liter…Lees verder