Welkom in jouw bibliotheek

Met je persoonlijk lenerspas of je identiteitskaart kan je alles gratis uitlenen.

Wanneer je je keuze hebt gemaakt, kom je met je lenerspas of identiteitskaart en je materialen naar de balie om ze te registreren.

Uitlenen:

Je mag alle materialen 4 weken houden.

Je mag in totaal 20 materialen uitlenen.

Verlengen:

De uitleentermijn verlengen kan eenmalig, wanneer het werk niet door een andere lener is gereserveerd.

Te laat:

Je krijgt enkel per mail enkele dagen voor jouw inleverdatum een 'inleverattendering'. Zo word je er aan herinnerd dat je de geleende materialen moet binnenbrengen of verlengen.

Je bent te laat wanneer je een materiaal na de vervaldatum terugbrengt. Je betaalt per week een boete van 0,50 euro per materiaal.

Als je 3 weken te laat bent, wordt een eerste herinnering verstuurd. Een tweede herinnering komt na 6 weken.

Bij verlies:

Bij verlies betaal je de kosten voor de vervanging van het materiaal, verhoogd met 3 euro administratiekosten.

Bij beschadiging:

Als lener moet je zorg dragen voor de geleende materialen. Is er toch een materiaal beschadigd, dan moet je deze schade vergoeden. Controleer dus alles voor het lenen en meld schade aan de balie.
Gezelschapsspellen worden steeds grondig nagekeken aan de balie voor het uitlenen en wanneer zij worden binnengebracht.